Werken bij Dansani

Hier mag u uw hele werkdag in de badkamer doorbrengen

Op basis van Deense traditie van design, kwaliteit en functionaliteit produceren en leveren wij producten voor de badkamer. Het is een erezaak om iedere keer weer producten van hoge kwaliteit te maken.

Zowel bij onze werkzaamheden binnen Dansani als bij de uitbreiding van Dansani zijn dezelfde waarden belangrijk. Wij gaan serieus en professioneel te werk en hechten veel belang aan kwaliteit en aan het feit dat iedereen een bijdrage levert.

Om onze ambitieuze doelen te bereiken, werken wij bij Dansani met een aantal kritische succesfactoren. Elke afdeling stelt op basis daarvan concrete indicatoren vast, die ervoor moeten zorgen dat iedereen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van Dansani.

Maar we willen wel graag dat dat op een informele manier gebeurt. Bovendien vinden we dat werken bij Dansani leuk, uitdagend en interessant moet zijn. Dansani moet een goede werkplek zijn, beter dan de meeste.

De werkomgeving weegt zwaar

Dansani biedt een informele, collegiale werkplek in een prettige werkomgeving. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen, zowel vakmatig als persoonlijk. Daarom hechten wij ook veel waarde aan opleiding en goede voorwaarden voor onze werknemers.

Samenwerking tussen vakgebieden is belangrijk als wij gezamenlijk de gestelde bedrijfsdoelen willen halen.

Als u bij Dansani aan de slag gaat, krijgt u een introductiesessie aangeboden, zodat u een goede start maakt en Dansani en uw collega's goed leert kennen.

Onze hoofdvestiging staat in Haderslev (Denemarken) en wij hebben dochterondernemingen in Noorwegen, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland. Wij hebben 220 werknemers in dienst, bij wie Deens design en hoge kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Open sollicitaties

Dansani ontvangt graag open sollicitaties. Stuur ons uw sollicitatie en cv en u hoort van ons. Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Uw sollicitatie wordt gelezen door HR, waar een inschatting wordt gemaakt of u de kwalificaties heeft die Dansani kan gebruiken. Indien dat het geval is, wordt de sollicitatie doorgestuurd naar de betreffende afdelingsmanager, die beoordeelt of er op dat moment een vacature is, die past bij uw kwalificaties en wensen. U ontvangt altijd binnen 4 weken na ontvangst van uw sollicitatie schriftelijk of telefonisch antwoord op uw verzoek.

Stuur uw sollicitatie in PDF- of Word-format naar job@dansani.dk of per brief naar:

Dansani A/S
Att. Sekretariat
Finlandsvej 8
6100 Haderslev
"Job"

Ons recruteringsproces

We hechten er veel waarde aan om alle sollicitaties van kandidaten vertrouwelijk en met veel respect te behandelen. Ons recuteringsproces kent de volgende stappen:

SOLLICITATIE

We verzoeken u om uw sollicitatie elektronisch aan ons te sturen via job@dansani.dk.
Dansani HR bevestigt de ontvangst van uw sollicitatie, zodra we die ontvangen hebben.
Dansani HR behandelt voortdurend alle binnengekomen sollicitaties; zowel uitgezette vacatures als open sollicitaties.

U kunt uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatietermijn een antwoord verwachten. Bij open sollicitaties is dat uiterlijk 4 weken nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

Dansani evalueert de sollicitaties en nodigt geschikte kandidaten uit voor een 1e gesprek.

EERSTE GESPREK

Bij het eerste gesprek ontmoet u HR en/of de manager, waar de vacature onder valt. Het doel van het eerste gesprek is om:

  • Een gedetailleerde indruk van u als persoon te krijgen
  • Een indruk te krijgen of u de vakmatige competenties heeft
  • U verdiepende informatie over de functie en Dansani te geven
  • Te ontdekken of er een match is tussen uw verwachtingen en kwalificaties en de eisen die wij stellen aan de betreffende functie
  • Te ontdekken of er chemie is en of u enthousiast bent over de functie

Het is zeer waarschijnlijk dat wij u vragen om referenties, om zo meer informatie te verzamelen over u en uw vakmatige competenties. Afhankelijk van de functie kan u ook gevraagd worden om een persoonlijkheidsanalyse in te vullen.

TWEEDE GESPREK

De meest gekwalificeerde kandidaten worden eventueel uitgenodigd voor een tweede gesprek. Daarin ontmoet u andere personen uit onze organisatie. Het doel van het tweede gesprek is om verder de diepte in te gaan over uw ervaring, opleiding en persoonlijke competenties. Daarnaast willen we er zeker van zijn, dat u in onze organisatie past en hier graag onderdeel van wilt worden.

PERSOONLIJKE TERUGKOPPELING

Alle kandidaten die op gesprek zijn geweest, krijgen vervolgens een persoonlijke terugkoppeling. Kandidaten die niet uitgenodigd zijn voor een gesprek, krijgen een afwijzing wanneer het recruteringsproces is afgesloten.