Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

Dansani A/S
Haderslev
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev
CVR-nr.: 73318416

Telefon: +45 73 22 29 00
Telefax: +45 73 22 29 94
E-mail: mail@dansani.dk

Informatie van derden

De links die op de website beschikbaar zijn, dienen slechts ter oriëntatie van de gebruiker. Dansani A/S is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door derden is geproduceerd of op een andere manier door derden beschikbaar is gesteld, ongeacht of er via een link op de website toegang tot dergelijk materiaal kan worden verkregen. Dergelijke derden dienen op hun eigen website de bij wet vereiste informatie over zichzelf te verstrekken. Dansani A/S is niet verantwoordelijk voor eventueel ontbrekende of ontoereikende informatie.

E-mail via Internet

Wij wijzen gebruikers van de website erop, dat de vertrouwelijkheid van ongeëncrypteerde, via externe netwerken verzonden e-mails niet kan worden gegarandeerd. De gebruiker dient geen persoonlijke of andere vertrouwelijke gegevens via ongeëncrypteerde e-mails naar Dansani A/S te sturen.

Copyright en handelsmerken

Dansani A/S heeft het eigendomsrecht, copyright © en alle andere intellectuele rechten op deze website. Alle rechten voorbehouden in alle landen. Het geheel of gedeeltelijk publiceren, reproduceren, overdragen of opslaan van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder toestemming van Dansani A/S. Dit geldt niet voor het opslaan op een computer of uitdraai voor eigen gebruik. Het materiaal mag conform geldende wetgeving worden geciteerd. In dat geval dient altijd de bron te worden vermeld. Op de website getoonde handelsmerken en logo's mogen echter niet zonder schriftelijke toestemming van Dansani A/S worden gereproduceerd, gepubliceerd of verspreid.

Informatie inzake verwerking van persoonsgegevens

Dansani A/S slaat tijdelijke gegevens over het bezoek van de gebruiker aan de website op. Deze gegevens zijn niet persoonsspecifiek, maar dienen slechts voor statistische doeleinden.

Geldende wetgeving

Bovenstaande voorwaarden vallen onder de Deense wet en eventuele geschillen, die voortvloeien uit de inhoud van de website of hierop aangeboden dienstverleningen, worden door de Deense rechtbank behandeld.

Voorbehoud

Dansani A/S maakt een voorbehoud voor prijswijzigingen, drukfouten, technische specificaties, productwijzigingen en kleurafwijkingen door technische omstandigheden.