Werknemers

Dansani wil de kaders creëren waarin werknemers met veel plezier naar hun werk gaan, waarbij we focussen op de gezondheid en het welzijn van onze werknemers. Dat gebeurt o.a. door hoge veiligheidsnormen op het gebied van arbeidsmilieu te hanteren, zorg voor individuen te uiten en in te zetten op het verbeteren van de gezondheid en veiligheid in ons bedrijf. Dat doen we o.a. door een ziektekostenverzekering aan te bieden aan alle werknemers, door te proberen het aantal bedrijfsongevallen te reduceren, het gebruik van chemicaliën te beperken en rsi als gevolg van repeterende bewegingen te voorkomen.

Van value based intenties tot maatschappelijk verantwoorde acties

We willen

 • Een werkplek zijn, waar huidige en toekomstige werknemers graag werken vanwege de dingen die we doen en de manier waarop we die dingen doen.

 • Voldoen aan de Deense en internationale wetten omtrent arbeids- en werknemersrechten. Dansani steunt Global Compact van de VN omtrent arbeid

 • Een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving aanbieden om gekwalificeerd en betrokken personeel te werven en te behouden.

 • Voortdurend de beroepsmatige en persoonlijke competenties van onze werknemers ontwikkelen.

 • Onze werknemers rechtvaardig behandelen en ons best doen om ervoor te zorgen dat besluiten over aanstellingen, loon en ontslag zijn gebaseerd op relevante en objectieve criteria.

 • Streven naar het creëren van een veelzijdige werkplek, waar werknemers verschillende competenties en unieke kwaliteiten hebben. We tolereren geen discriminatie of intimidatie vanwege religie, ras, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur of politieke overtuiging.

 • Sollicitanten met het grootste respect en vertrouwelijkheid behandelen. We willen niet discrimineren op basis van de informatie, die ze ons verstrekken en we doen ons best om geen vragen te stellen die als discriminerend opgevat kunnen worden.

Dansani's visie op een goede werkomgeving en welzijn van werknemers

 • We hanteren een werknemersbeleid dat prioriteit geeft aan plezier op het werk, zorg voor het individu, welzijn, gezondheid, veiligheid en sociale verantwoordelijkheid.
 • We focussen op diversiteit in de samenstelling van ons werknemersbestand, omdat wij vinden dat diversiteit waarde creëert; zowel intern als extern. We focussen op diversiteit met betrekking tot competenties, nationaliteit, leeftijd en geslacht en kiezen altijd de kandidaat die het meest geschikt is voor de functie.
 • Alle werknemers worden uitgenodigd voor een jaarlijks POP-gesprek, waarin een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de komende periode wordt uitgewerkt.
 • Alle nieuwe werknemers krijgen een introductie in het bedrijf om een goede start van de nieuwe werkzaamheden te borgen, ze te introduceren in de strategie en waarden van het bedrijf, ze rond te leiden door het bedrijf en kennis te laten maken met de organisatie en het werknemershandboek.
 • We voldoen aan de arbeidsmilieuwetgeving en in onze werkplekbeoordelingen (APV), die minimaal om de 3 jaar worden uitgevoerd, leggen we het fysieke en psychische arbeidsmilieu vast. De APV wordt gebruikt om problemen rond het arbeidsmilieu in kaart te brengen, prioriteren en op te lossen. In onze arbeidsmilieuorganisaties (AMO) zijn afgevaardigden van zowel de productie als van de administratie vertegenwoordigd. Alle leden hebben de wettelijk verplichte opleiding over arbeidsmilieus. De AMO vergadert 4 keer per jaar, houdt 1 jaarlijkse arbeidsmilieubespreking en voert 2 veiligheidsrondes uit.
 • De zorg voor het arbeidsmilieu is terug te zien in onze gebouwen in Haderslev. Bijvoorbeeld in de vorm van vloeren, die benen en voeten ontzien, veel en grote ramen met een natuurlijke lichtinval, die zorgen voor een goed dagritme en productiehallen met temperatuurregelaars, zodat ziekte wordt voorkomen.
 • We werken voortdurend aan het minimaliseren van geluidsoverlast; zowel in de productie als op de administratie. We hebben richtlijnen uitgewerkt voor de minimalisatie van geluidsoverlats in kantoortuinen.
 • We hebben schriftelijke richtlijnen voor de manier waarop we omgaan met stress en hoe we stress en stressgerelateerde problemen in ons dagelijks werk kunnen voorkomen.
 • Wij steunen gezondheidsbevorderende activiteiten.
 • Het eten in onze kantine wordt gekocht en bereid volgens de principes van gezonde voeding. We werken doelgericht door voedselverspilling te reduceren door de focussen op de hoeveelheid voedsel, die we dagelijks maken en op het zoveel mogelijk hergebruiken van voedselresten.
 • We hebben een rookbeleid, waarbij roken binnen niet is toegestaan.
 • We hechten waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Als er in bepaalde periodes behoefte aan is, biedt het bedrijf een helpende hand in de vorm van flexibele werktijden, minder uren, verlof of, indien mogelijk, thuiswerkdagen.
 • We houden maandelijkse personeelsbijeenkomsten, waarin werknemers voortdurende worden geïnformeerd over belangrijke zaken binnen het bedrijf.
 • We organiseren jaarlijks een gezamenlijke studiereis om beroepsmatige inspiratie te vinden en om de eenheid te versterken.
 • We vergoeden kosten voor werkkleding en alle werknemers in de productie krijgen van ons veiligheidsschoenen.