VN werelddoelen

Dansani past zijn strategie aan de werelddoelen van de VN voor duurzame ontwikkeling aan. Wij hebben vier doelstellingen geformuleerd, waardoor we zo goed mogelijk kunnen bijdragen en we werken voortdurend aan een aantal van die doelstellingen.

3 Goede gezondheid en welzijn
7 Betallbare en duurzame energie
8 Eerlijk werk en economische groei
12 Verantwoorde consumptie en productie

Dansani zet zich in om de VN werelddoelen te ondersteunen

In 2015 namen de VN tijdens een topontmoeting 17 doelen aan voor een duurzame ontwikkeling van de wereld richting het jaar 2030.
Door het aanvaarden van deze werelddoelen hebben veel landen zich verplicht om 17 ambitieuze doelen te bereiken, die zowel rijke als arme landen moeten helpen om ongelijkheid te bestrijden, klimaatuitdagingen te tackelen, armoede uit te roeien en te zorgen voor betere voorwaarden in de vorm van gezondheid, opleiding, groei en werk voor iedereen. De werelddoelen van de VN zijn derhalve een uiting van onze gezamenlijke, globale verantwoordelijkheid en ze vertegenwoordigen de wereldwijde maatschappelijke doelen voor het creëren van een betere wereld.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Bij Dansani willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers gezond zijn en blijven en zich goed voelen. Dat doen we onder andere door verantwoorde banen te creëren, die onze medewerkers niet onnodig overbelasten; ook al willen we economische groei realiseren. We voorkomen overbelasting door de risico’s op stress, ziekteverzuim en onvrede op het werk zo klein mogelijk te houden.

 • We hebben een kantine, waarin de focus ligt op gezonde voeding en ontmoeting tussen personeel van alle afdelingen
 • We bieden allerlei zaken aan op het gebied van gezondheid, zoals individueel advies en behandeling
 • We ondersteunen gezondheidsbevorderende activiteiten, zoals hardlopen en fietsen
 • We voeren een rookbeleid, waarin we onze medewerkers aanmoedigen om niet te roken
 • We gaan jaarlijks op een gezamenlijke studiereis om beroepsmatige inspiratie te zoeken, de onderlinge band te verstevigen en een fysieke activiteit te doen
 • We werken voortdurend aan het minimaliseren van geluidshinder in de productie en op de administratie en we hebben richtlijnen ontwikkeld om geluidshinder in open kantoortuinen te minimaliseren
 • We hebben grote ramen in onze kantoren en fabrieksruimtes met een natuurlijke lichtinval en ledverlichting voor een goed dagritme

BETALLBARE EN DUURZAME ENERGIE

Bij Dansani vinden we het vanzelfsprekend dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Daarom nemen wij continu maatregelen, die ervoor zorgen dat het milieu en het klimaat minder belast worden.

Onze focusgebieden zijn:

 • Het ontwikkelen van onze producten, zodat de milieueffecten tijdens de productie, het gebruik en het weggooien ervan zo klein mogelijk zijn
 • Het ontwerpen van kwaliteitsproducten, op basis van trotse, Deense vakwerktradities, die vele jaren meegaan. Door kwaliteit te kopen, wordt het milieu minder belast als gevolg van het regelmatig vervangen van producten
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen, water en energie om de milieueffecten te beperken
 • Het beperken van emissies, afval en afscheiding van onze activiteiten
 • Het hanteren van hoge veiligheidsnormen voor onze medewerkers en het bevorderen van een verantwoorde houding ten opzichte van het milieu
 • Het verbeteren van onze inzet voor het milieu, in samenwerking met onze medewerkers, leveranciers, klanten en andere samenwerkingspartners

EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Wij zorgen voor een psychisch en fysiek optimale werkomgeving voor onze medewerkers. We werken doelgericht aan het vergroten van de veiligheid en het vermijden van bedrijfsongevallen.

 • We nemen medewerkers uit alle lagen van de samenleving aan en er werken mensen uit veel verschillende etnische culturen in onze organisatie
 • We nemen mensen met psychische, fysieke of sociale uitdagingen aan in bijv. flexbanen en andere vormen van beschut werk
 • Het personeel van Dansani is verzekerd van verantwoorde loon- en werkomstandigheden conform relevante, geldende wetgeving
 • Alle medewerkers en management worden uitgenodigd voor een jaarlijks medewerkersontwikkelingsoverleg, waarbij een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de komende periode wordt opgesteld. Om de kennis over onze medewerkers op een hoog niveau te houden, worden er voortdurend afdelings- en personeelsbijeenkomsten georganiseerd
 • We laten onze arbeidskrachten rouleren in periodes waarin er weinig activiteit is, in plaats van personeel te ontslaan
 • Wir wechseln die Positionen der Mitarbeiter in Zeiträumen mit geringer Aktivität, anstatt die Möglichkeit der Kündigung zu nutzen
 • Waar dat kan, maken we het mogelijk om van functie te veranderen
 • Indien mogelijk bieden we seniorenbanen aan
 • We nemen steekproeven bij onze leveranciers om ervoor te zorgen, dat ook zij verantwoorde banen aanbieden

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Bij Dansani willen we onze producten dusdanig produceren, dat de milieueffecten zo klein mogelijk zijn. Daarom gaan we zo efficiënt mogelijk om met het gebruik van grondstoffen, water en energie. We beperken de emissies, het afval en de afscheiding van onze activiteiten zoveel mogelijk.

We zijn voortdurend alert op nieuwe mogelijkheden om de milieueigenschappen van onze producten en onze productiemethodes te verbeteren.

 • We hebben bewegingssensoren geïnstalleerd, die ons elektraverbruik voor verlichting reduceren
 • We hebben de isolatiegraad verhoogd en het warmteverbruik in onze magazijnen verlaagd
 • We hergebruiken de warmte uit onze productiehallen
 • 95% van al het afval van de productie wordt gesorteerd met het oog op hergebruik
 • We rapporteren vrijwillig over ons afval om ons gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk te beperken
 • We beperken het gebruik van karton en gebruiken recyclebaar karton en gerecycled karton voor de verpakkingen van onze producten
 • We zetten pc’s en beeldschermen uit, wanneer deze niet gebruikt worden
 • We maken het eenvoudig om elektrische componenten te scheiden uit onze producten, zodat de hoeveelheid elektronisch afval die afgevoerd moet worden minimaal is
 • We beperken het gehalte van chemicaliën en gevaarlijke stoffen in het elektrisch materiaal in onze producten
 • We gebruiken in onze producten alleen hout en houtvezelcomponenten uit bosbouw in de EU, waar regels gelden rond herbeplanting