Milieu, duurzaamheid en klimaat

Dansani ontwikkelt en produceert producten voor de badkamer. Terwijl we vasthouden aan onze meer dan 40-jarige traditie van kwaliteit en goed vakmanschap, willen we op basis van gezonde ondernemerszin onze inzet voor het milieu en het klimaat voortdurend beoordelen. We nemen verantwoordelijkheid voor het milieu en zijn alert op manieren waarop we de belasting van het milieu kunnen verminderen. Daarnaast werken we voortdurend aan het uitbreiden en verbeteren van onze inzet op het gebied van het milieu en het klimaat.

Wij willen

 • Onze producten zo vormgeven, dat hun milieueffecten bij de productie, het gebruik en hun vernietigingen worden geminimaliseerd.

 • Grondstoffen, water en energie efficiënt gebruiken om zo onze invloed op het milieu te verminderen.

 • Emissies, afval en uitstoot als gevolg van onze activiteiten beperken.

 • Hoge veiligheidsnormen voor onze werknemers hanteren en een verantwoorde visie op het milieu binnen onze activiteiten bevorderen.

 • Samenwerken met onze leveranciers, klanten en andere parnters om betere milieunormen te realiseren.

 • Voortdurend alert zijn op nieuwe mogelijkheden om de milieugerelateerde kwaliteit van onze producten en productiemethoden te verbeteren, naast wat er redelijkerwijs van ons verwacht wordt.

Dansani's houding ten opzicht van milieu, duurzaamheid en klimaat

 • We hebben zonnepanelen geïnstalleerd die hernieuwbare energie leveren voor onze productie.

 • Wij hebben bewegingssensoren geïnstalleerd die het elektraverbruik minimaliseren, dat ontstaat door verlichting van onze kantoren en showrooms.

 • We reduceren energieverspilling bij onze productiemachines.

 • We hebben de isolatiegraad verhoogd en het warmteverbruik in onze magazijnhallen verminderd.

 • We hergebruiken de warmte in onze productiehallen.

 • 95% van al het productieafval wordt gesorteerd met het oog op hergebruik.

 • We stellen vrijwillig een afvalrapportage op om ons verbruik van grondstoffen zoveel mogelijk te minimaliseren.

 • We minimaliseren het gebruik van karton en gebruiken herbruikbaar karton en gerecycled karton om onze producten te verpakken.

 • We zetten pc's en computerschermen uit, wanneer die niet gebruikt worden.

 • We maken het eenvoudig om elektrische componenten uit onze producten te scheiden, zodat de hoeveelheid elektrisch afval minimaal blijft.

 • We beperken het gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen in elektrisch materiaal in onze producten.

 • We gebruiken alleen hout en houtvezelcomponenten in onze producten, die uit bosbouw in de EU zijn gekocht en waarbij regelgeving rondom herbeplanting geldt.

 • We voldoen aan REACH en RoHS.