Product added to basket

  • Dansani NL Logo

Over Dansani - Praktische info

CO²-neutrale website

CO²-neutrale website

Dansani heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij het initiatief rond CO²-neutrale websites. Het gebruik van internet veroorzaakt, vanwege het stroomverbruik, grote hoeveelheden CO². Er wordt stroom gebruikt door de servers achter de websites, maar vooral ook door de gebruikers (computers, beeldschermen, modems, etc.) 

Als deelnemer aan dit initiatief zorgen wij ervoor dat de CO²-uitstoot door gebruik van onze website wordt geneutraliseerd. Dat heeft een positief effect op het klimaat! Meer dan 2.000 bedrijven, organisaties en openbare instellingen in meer dan 50 landen nemen deel aan CO²-neutrale websites.

Om de CO²-uitstoot te compenseren investeren wij o.a. in de volgende klimaatprojecten:

 

Opbouw van nieuwe, duurzame energiebronnen
Door nieuwe, duurzame energiebronnen op te bouwen, reduceren we op termijn de behoefte aan kolencentrales en andere vervuilende energiebronnen. We focussen ons op nieuwe projecten en niet op reeds opgebouwde energiebronnen. Zo worden bijv. nieuwe en moderne windmolens gebouwd op Hvidøvre Vindmøllelaug, naast de plek waar COP15 plaatsvond. Deze windmolens produceren nieuwe, klimaatvriendelijke energie. 

 

Deelname aan CO²-reducerende projecten
We investeren in projecten, die bijdragen met directe en meetbare CO²-reducties. Tegelijkertijd dragen we bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in arme landen. Op dit moment wordt gewerkt aan een project in Afrika, dat volgens de Gold Standard wordt gekwalifiveerd vanwege de CO²-reducerende effecten ervan. De Gold Standard werd destijds opgestart door o.a. het WNF en wordt in ruime mate erkend door klimaatexperts, NGO's etc.

In Kenya bereiden veel mensen nog steeds hun maatltijden boven open vuur. Dat is erg schadelijk voor de gezondheid en is een oorzaak van onnodige CO²-uitstoot. Via projecten worden er energiezuinige fornuizen geïnstalleerd, die het kappen van bos voorkomen, de gezondheid verbeteren, lokale werkgelegenheid creëren en de CO²-uitstoot reduceren. De omvang van de CO²-reducties wordt geverifieerd door de Gold Standard.

 

Werken aan bescherming van het regenwoud
Als aanvulling investeren we, samen met WLT, in een REDD+ project ter bescherming van bedreigd regenwoud in Ecuador. Behalve een goed CO²-effect helpt het project ook bij de bescherming van bedreigde diersoorten in het gebied, dat is aangemerkt als één van de 25 unieke natuurgebieden in de wereld. 

 

Bevordering van CO²-reducties door het opkopen en annuleren van rechten voor CO²-uitstoot in de EU
Samen met het Energieagentschap in Denemarken (Energistyrelsen) en de autoriteiten in Zweden en Duitsland kopen we rechten op om CO² uit te stoten en annuleren we die. Dat dwingt grote bedrijven er kort gezegd toe om hun CO²-uitstoot te reduceren, omdat wij door onze handelingen de hoeveelheid rechten om CO² uit te stoten reduceren.

Het Energieagentschap in Denemarken verstrekt een certificaat van het feit dat er rechten voor CO²=uitstoot zijn gekocht en geannuleerd. Op dezelfde manier zijn er rechten voor CO²-uitstoot van de markt gehaald in Zweden en Duitsland.

Het EU-systeem CO²-rechten wordt kritisch bewaakt op de klimaateffecten. Er wordt voortdurende beoordeeld of het systeem voldoet aan de gestelde eisen.

We focussen nu vooral op Gold Standard-projecten. Die reduceren niet alleen de CO²-uitstoot maar hebben ook een positief sociaal effect in arme landen.

 

Accountancy
Accountantskantoor Deloitte doet onafhankelijke onderzoeken naar het neutraliseren van CO² door middel van dit project.

Dansani's CO² certifcaat
https://www.ingenco2.dk/crt/dispcust/c/1918/l/1

Het initiatief voor CO² neutrale websites
https://www.ingenco2.dk

 

 

Create your personal space


Ga op ontdekking in ons universum, waar je inspiratie en de perfecte producten voor jouw badkamer vindt. 

Lees hier meer over producten