Tip een vriend

Terms of use

1. Algemene informatie
Naam: Dansani A/S
Statutaire zetel: Haderslev
Adres: Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev
CVR-nr.: 73318416
Telefoon: +45 73 22 29 00
Fax: +45 73 22 29 94
E-mail: mail@dansani.dk

2. Informatie van derden
De links die op de website beschikbaar zijn, dienen slechts ter oriëntatie van de gebruiker. Dansani A/S is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door derden is geproduceerd of op een andere manier door derden beschikbaar is gesteld, ongeacht of er via een link op de website toegang tot dergelijk materiaal kan worden verkregen. Derden dienen op hun eigen website de bij wet vereiste informatie over zichzelf te verstrekken. Dansani A/S is niet verantwoordelijk voor eventueel ontbrekende of ontoereikende informatie.

3. E-mail via internet
Wij wijzen de gebruiker van de website erop dat de vertrouwelijkheid van ongeëncrypteerde, via externe netwerken verzonden e-mails niet kan worden gegarandeerd. De gebruiker dient geen persoonlijke of andere vertrouwelijke gegevens via ongeëncrypteerde e-mails naar Dansani A/S te sturen.

4. Auteursrecht en handelsmerken
Dansani A/S heeft het eigendomsrecht, auteursrecht © en alle andere intellectuele rechten op de website. Alle rechten voorbehouden in alle landen. Het geheel of gedeeltelijk publiceren, reproduceren, overdragen of opslaan van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder toestemming van Dansani A/S. Dit geldt niet voor het opslaan op een computer of uitdraai voor eigen gebruik. Het materiaal mag conform geldende wetgeving worden geciteerd. In dat geval dient altijd de bron te worden vermeld. Op de website getoonde handelsmerken en logo's mogen echter niet zonder schriftelijke toestemming van Dansani A/S worden gereproduceerd, gepubliceerd of verspreid.

5. Informatie inzake behandeling van persoonsgegevens
Dansani A/S slaat tijdelijke gegevens over het bezoek van de gebruiker aan de website op. Deze gegevens zijn niet persoonsspecifiek, maar dienen slechts voor statistische doeleinden.

6. Geldende wetgeving
Bovenstaande voorwaarden vallen onder de Deense wet en eventuele geschillen, die voortvloeien uit de inhoud van de website of hierop aangeboden dienstverleningen, worden door de Deense rechtbank behandeld.

7. Voorbehoud
Dansani A/S maakt een voorbehoud voor prijswijzigingen, drukfouten, technische specificaties, productwijzigingen en kleurafwijkingen door technische omstandigheden.